332_2022

Der Wutbürger (III)

Der Wutbürger (III) – Viel heiße Luft
Nr. 5752
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2022 Ronald Puhle

Modell Aldona

331_2022

Der Wutbürger (II)

Der Wutbürger (II) – Wenn ich aber
Nr. 5751
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2022 Ronald Puhle

Modell Aldona

330_2022

Der Wutbürger (I)

Der Wutbürger (I) – In Rage
Nr. 5750
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2022 Ronald Puhle

Modell Aldona

322_2022

Verzögerungen

Verzögerungen
Nr. 5266
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2022 Ronald Puhle

Modell Curly Schaddai

320_2022

Zwei Eins

Zwei Eins
Nr. 5716
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2022 Ronald Puhle

Modell Lichtbildperle
Modell Aldona